Одобрените за отпускане на кредити по програма REECL български банки са:

Банка Пиреос УСЛОВИЯ НА БАНКА ПИРЕОС ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Обединена Българска Банка (ОББ) УСЛОВИЯ НА БАНКА ОББ ЗА ОТПУСКАНЕ НА КРЕДИТ ПО ПРОГРАМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

При кандидатстване на еднофамилни и двуфамилни къщи, отпусканата помощ от програмата е в размер на 10% от направените разходи за покупка и монтаж на дограма. При кандидатстване на жилище в многофамилен блок (кооперация) е необходимо минимум 3 самостоятелни жилищни единици (апартаменти) да участват заедно за отпусканата помощ от програмата. В този случай REECL ще възстановява до 20% от разходите на собствениците за покупка и монтаж на енергийноефективни прозоречни системи. Самостоятелен апартамент в многофамилен блок не може да кандидатства за помощ по програма “Енергийна ефективност”.

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Проверете условията за кандидатстване на кредитоотпускащите банки. В зависимост от вида на кандидатстващите: собственик на еднофамилна къща или кооперация на собственици в многофамилен блок, комплектът от изискуеми документи е различен. Теолино пласт ООД като доставчик на профилни системи трябва да ви издаде оферта за дограма отговаряща на заложените от Програмата изисквания за енергийна ефективност.